GDPR

Kun olet yhteydessä Doggy AB:hen – jäsenenä / kilpailuun osallistujana / jossain muussa tapauksessa – sinun on aina tunnettava olosi turvalliseksi sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) johdosta mukautamme ja selkiytämme tietosuojakäytäntöämme 25. toukokuuta 2018 alkaen. GDPR asettaa meille yrityksenä entistä tiukempia vaatimuksia, mitä pidämme hyvänä asiana, eikä se aiheuta merkittäviä muutoksia yhteydenpitoosi Doggy AB:n kanssa eri tilanteissa. Suojelemme jo entuudestaan yksityisyyttäsi, ja meille on tärkeää varmistaa henkilötietojesi korkeatasoinen suojelu myös jatkossa. Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tai jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietosuojakäytäntö

 1. Tietoa henkilötietojen käsittelystä
  Doggy AB suojelee yksityisyyttäsi ja haluaa, että tunnet olosi turvalliseksi, kun luovutat meille tietojasi. Meille Doggy AB:ssä on tärkeää kertoa avoimesti, miten käsittelemme henkilötietojasi, ja antaa sinulle tietoa niin, että ymmärrät, miten tulemme käsittelemään henkilötietojasi.

Tässä tietosuojakäytännössä annamme sinulle tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Tietosuojakäytännön uusimman version löydät osoitteesta www.doggyab.se.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jossa sinulla on kysymyksiä tai kommentteja.

 1. Kuka vastaa henkilötiedoistasi?
  Doggy AB, jonka ruotsalainen organisaatiotunnus on 556055-5129, on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötiedoistasi. Emme ole velvollisia käyttämään henkilötietojen käsittelijää, joten voit esittää kaikki henkilötietojesi käyttöä koskevat kysymyksesi käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

S-posti: dataprotection@doggy.se

Vaihde: +46 322 61 78 00

Tavoitteenamme on aina kertoa sinulle yksinkertaisesti ja täsmällisesti siitä, miten käytämme henkilötietojasi. Yksityisyytesi on meille tärkeä asia, ja pyrimme tekemään jatkuvasti parannuksia, jotta meihin yhteydessä olevat henkilöt voivat tuntea olonsa turvalliseksi aina, kun he luovuttavat meille tietojaan.

 1. Mitä henkilötietoja Doggy AB kerää?
  Käsittelemme henkilötietoja vain, kun meillä on siihen oikeusperuste, emmekä käsittele henkilötietoja,

ellei se ole tarpeen lakiin tai muuhun säädökseen tai sopimukseen perustuvien

velvoitteiden täyttämiseksi.

Doggylle luovutettavia henkilötietoja voivat – tapauskohtaisesti – olla

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • asiaan liittyvät tiedot
 • asiakaspalvelulle annettavat tiedot
 • tiedot, jotka luovutat oma-aloitteisesti tai vapaaehtoisesti
 • sisältö/kuvat, jotka julkaiset itse sosiaalisessa mediassamme, ns. käyttäjän luoma sisältö.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on kohdassa 4.

 1. Miksi Doggy AB käsittelee henkilötietojasi?
  Kun olet luovuttanut henkilötietoja Doggy AB:lle, käytämme näitä tietoja seuraavassa ilmoitettuihin tarkoituksiin ja seuraavassa ilmoitetun oikeusperusteen ja säilytysajan perusteella:
 2. a) Lakisääteiset velvoitteet: Tietojesi käytön tarkoitukset:
  Niiden yrityksen lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, jotka liittyvät tuoteturvallisuuteen, viranomaispäätöksiin, kirjanpitovaatimuksiin, tai verolainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden noudattaminen.

Oikeusperusteemme tätä tarkoitusta varten:
Oikeusperusteena on lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen.

Säilytys ja säilytysaika:
Tietoja säilytetään niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää.

 1. b) Jäsenyys: Tietojesi käytön tarkoitukset:
  Jäsenyytesi hallinnointi jossain kasvattaja- tai jäsenkerhossamme.

Oikeusperusteemme tätä tarkoitusta varten:
Kanssasi solmimamme sopimus muodostaa oikeusperusteen jäsensopimuksesi käsittelylle ja jäsenetujesi hallinnoinnille.

Säilytys ja säilytysaika:
Jos olet jäsen, yritys säilyttää olennaiset ja ajantasaiset jäsenyyttäsi koskevat tiedot niin kauan kuin olet jäsenemme. Jos et enää halua olla jäsen, poistamme tietosi viipymättä, kuitenkin viimeistään 1 kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet irtisanomisilmoituksesi. Jos et ole ollut aktiivinen yhtäjaksoisesti 3 vuoteen, poistamme jäsenyytesi ja samalla myös kaikki henkilötietosi. Jos et halua enää saada suoramarkkinointia Doggylta, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suoramarkkinointiluvan.

 1. c) Asiakaspalveluasiat: Tietojesi käytön tarkoitukset:
  Jotta voimme käsitellä asiakaspalveluasioita, keräämme henkilötietoja, kuten johonkin asiaan liittyviä tietoja, jotka luovutat meille ollessasi yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeusperusteemme tätä tarkoitusta varten:
Oikeusperusteena on yrityksen oikeutettu etu, ja käsittely on tarpeen, jotta voimme auttaa sinua tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä tai tuotteita koskevissa valituksissa sekä asiaa koskevissa jatkokysymyksissä. Jos kysymyksesi koskee reklamaatiota, käsittelemme tietojasi voidaksemme täyttää voimassa olevan kuluttajalainsäädännön meille asettamat vaatimukset.

Säilytys ja säilytysaika:
Asiakaspalveluasiaa/reklamaatiota koskevia tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes asian käsittely on päättynyt.

 1. d) Kilpailut/tapahtumat: Tietojesi käytön tarkoitukset:
  Kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumisesi mahdollistaminen.

Oikeusperusteemme tätä tarkoitusta varten:
Oikeusperusteena on oikeutettu etumme saada mahdollisuus hallinnoida tai toteuttaa kilpailuja ja tapahtumia, esim. ilmoittautumisvahvistukset tai voittajia koskevat kysymykset tai tiedot.

Säilytys ja säilytysaika:
Kerätyt tiedot säilytetään, kunnes kilpailu/tapahtuma on päättynyt.

e). Yleinen markkinointi: Tietojesi käytön tarkoitukset:
Yleisen markkinointiviestinnän (kuten esitteiden tai tarjousten) ja henkilökohtaisen suoramarkkinoinnin lähettäminen sähköpostilla, tekstiviestillä, postitse tai sosiaalisessa mediassa

Oikeusperusteemme tätä tarkoitusta varten:
Doggy voi käsitellä yhteydenottojen yhteydessä kerättyjä henkilötietojasi lähettääkseen markkinointiviestintää. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme markkinoida tuotteitamme ja palvelujamme. Tämä merkitsee sitä, että etumme käsitellä henkilötietojasi yllä lueteltuihin tarkoituksiin on merkittävämpi kuin se yksityisyyden loukkaus, joka käsittelystä sinulle aiheutuu. Tämä arvio on tehty erityisesti sen vuoksi, että katsomme käsittelystä olevan sinulle hyötyä.

Säilytys ja säilytysaika:
Kerättyjä tietoja säilytetään 36 kuukautta. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tällaiseen markkinointiin.

 1. Säilytys ja säilytysaika
  Doggy säilyttää tietojasi niin kauan kuin tiedot ovat tarpeen (katso kohta 4) niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten tiedot alun perin kerättiin. Tietoja voidaan säilyttää myös niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää. Sovellamme toiminnassamme yleisiä käytänteitä, jotka varmistavat, ettemme säilytä sinua koskevia tarpeettomia tietoja ja että minimoimme säilytysajan mahdollisimman tehokkaasti.

Suostumuksen perusteella kerätyt tiedot:
Jos et ole asiakas tai jonkin kerhomme jäsen vaan esimerkiksi vierailet Doggyn verkkosivustolla tai jos asia tulee ajankohtaiseksi jossain muussa tilanteessa, Doggy AB pyytää sinulta suostumuksesi, ennen kuin se rekisteröi henkilötietojasi. Säilytämme suostumuksesi perusteella kerättyjä tietojasi niin kauan kuin ne ovat olennaisia, ja poistamme historiallisia tietoja säännöllisesti niiden keruuajankohdasta lähtien. Voit aina peruuttaa suostumuksesi, jolloin tiedot poistetaan mahdollisimman pian.

 1. Milloin voimme jakaa tietojasi
  Doggy jakaa henkilötietojasi vain, jos laki sitä edellyttää tai jos se on muuten lain nojalla sallittua. Voimme käyttää tietyissä tapauksissa henkilötietojen käsittelijää, joka auttaa meitä markkinoinnissa tai sopimusten ja tilausten käsittelyssä. Näissä tapauksissa meitä auttavat yritykset voivat olla huolinta- ja logistiikkayrityksiä, pankki- ja luottokorttiyhtiöitä tai markkinointipalveluja tarjoavia toimittajia. Tällaisissa tapauksissa olemme solmineet henkilötietojen käsittelijän kanssa sopimuksen, joka varmistaa, että tietojasi suojataan asianmukaisilla turvatoimilla. Kun jaamme tietojasi, niitä tullaan käyttämään samoihin tarkoituksiin kuin mihin keräsimme ne alun perin.

Doggy ei luovuta henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan. Jos tietoja kuitenkin luovutetaan EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan henkilötietojen käsittelijän kautta, tämä tapahtuu erityisen tiukkoja vaatimuksia sekä sopimuksia ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

 1. Henkilötietojesi turvallisuus
  Doggy AB varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään erityisiä turvatoimia noudattaen, jotta henkilötietosi suojataan luvattomalta tai oikeudettomalta pääsyltä. Doggy AB käsittelee vain tietoja, joita se tarvitsee. Näitä tietoja saavat käsitellä vain henkilöt, joille se on välttämätöntä, jotta he voivat tarjota asiakkaillemme, jäsenillemme ja kilpailuihin osallistuville mahdollisimman hyvää palvelua.
 2. Oikeutesi tietojesi tarkasteluun
  Doggy AB takaa noudattavansa rekisterinpitäjänä voimassa olevaa, henkilötietojesi käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. GDPR:n §:n 15 mukaan sinulla on oikeus pyytää maksutta kerran kalenterivuodessa tietoa siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme ja miten käsittelemme niitä. Sinulla on myös GDPR:n §:n 17 mukaan oikeus peruuttaa suostumuksesi ja/tai pyytää käsittelemiemme henkilötietojesi poistamista.

Lain nojalla voit kysyä meiltä, mitä sinua koskevia tietoja meillä on hallussamme, ja voit pyytää meitä oikaisemaan virheelliset tiedot. Voit lisäksi pyytää meiltä tietojen poistamista ja jäljennöstä tiedoista.

Voit myös pyytää meitä lopettamaan tietojesi käyttämisen. Teet sen helpoiten ottamalla meihin yhteyttä edellä olevassa kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen avulla.

9. Valitukset ja valvontaviranomainen
Jos haluat tehdä valituksen tietojesi käytöstä, voit ottaa yhteyttä Doggy AB:hen käyttämällä edellä ilmoitettuja yhteystietoja.

Datainspektionen vastaa tietosuojalainsäädännön mukaisesta valvonnasta, ja jos henkilö katsoo, että henkilötietoja käsitellään virheellisesti, hän voi tehdä valituksen Datainspektionenille.

Swedish natural quality

Haluatko tietää lisää koiranruoistamme?

Lue lisää